Denne artikel er også trykt i en folder, download den her (3.7Mb).

Mødet

I denne specielle form for massage inviteres du ind i dit indre, ind under huden, hvor følelserne gemmer sig, og dit sande jeg befinder sig. Igennem sanselig berøring af hele din krop aktiveres alle celler, dine muskler slapper af, og dit nervesystem overgår til en tilstand, hvor du giver slip på hovedets konstante tankemylder og forsvinder ned i kroppens mysterier. Med andre ord, så overgiver du dig til rummet, sansningen og det møde, du får med dig selv.

Bevidstheden

Man kan tale om, at du får mulighed for at gå gennem flere stadier af bevidsthed under massagen, hvor dybden af det møde du får med dig selv, begrænses af din mulighed for at give slip. Den normale bevidsthed, vi møder dagligdagen med, kræver en del tankevirksomhed og vores sansers tilstedeværelse, således at vi f.eks kan bevæge os rundt i trafikken uden at blive kørt ned, kan reagere på, at vi møder en ven på gaden eller at vi kan “regne den ud” på arbejdet. Modsætningen hertil er den totale overgivelse, hvor du folder dig selv helt ud og bare er den, du er og ingen anden, ingen lag, ingen facade, ingen intentioner, blot fuld bevidsthed, den kan bl.a opnås gennem en tantramassage. I denne tilstand er du ikke selv i stand til at tænke, da hovedet er koblet helt fra, og du er helt overgivet til din krops basale lyst og behov.

Overgivelsen

Hvad opnår man så i denne overgivelsestilstand? Det er her, du kommer helt ind til kernen af, hvem du er. Her gemmer du gamle traumer, gammel lyst, og her kan dit indre barn komme til udtryk blot for at nævne nogle få ting. Alt dette får du foræret i en magisk cocktail af sanselighed, hed energi og nærvær. Du kommer tættere på din krops basale lyst og behov og væk fra de mønstre, du normalt bevidst eller ubevidst bruger, når du er i nærvær med et andet menneske.

Den praktiske tilstand

Praktisk havner man nemt et sted imellem føromtalte to stadier under en tantramassage, og hvor er så det rigtige sted at være? Ingen steder! Hvis du sætter en forventning op om, at du vil være i en vis bevidsthedstilstand, når du får massage, så kommer der til at gå lang tid, før du kan slippe din normale bevidsthed, da dit system vil være på vagt over for, hvornår du er i den tilstand, du forventer at være i. Bevægelsen af din tilstand sker lige, når du mindst forventer det.

Tillid og overbevisning

Hvad skal der så til for at komme dybere ind i sin kerne? Det kommer nok ikke bag på mange, at tillid til massøren er nødvendig. Alt andet, f.eks rummets indretning, lys, musik, åben ild, lejet, ord, påklædning, mm. er alt sammen eksterne faktorer, der ikke tilføjer noget til den basale tillid, som kroppen skal have for at åbne sig. Disse eksterne faktorer er med til, at hjernen overbevises om, at det er rigtigt at træde ind i rummet, hvilket er første skridt til, at kroppen kan opnå tillid. Her kommer forskellen på tillid og overbevisning i spil. Hjernen skal overbevises, og kroppen skal have tillid.

Hjernens indflydelse

En af de helt store udfordringer i dag er, at hjernen styrer alt omkring os. Samfundet føder i ekstrem grad hjernen med data, så den kan kontrollere alt, hvad vi foretager os ud fra faktorer, den faktisk ikke altid har styr på. Kroppens signaler er oftest tilsidesat, da disse ikke altid passer ind i de tanker, hjernen har spundet sig selv ind i. Det efterlader de fleste mennesker i en afkoblet tilstand, hvor hjerne og krop ikke kommunikerer ret godt sammen. Derfor er dét, de fleste kalder tillid, blot hjernen som er overbevist, hvilket selvfølgelig er starten på den dybe tillid, der kommer fra kroppen.

Det autonome nervesystem

Set fra en anden vinkel, kan der tages udgangspunkt i det autonome nervesystem, der består af det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Det sympatiske system er her, hvor kroppen er i alarmberedskab, klar til at flygte, fryse eller kæmpe. Det er designet til at holde den fysiske krop i live og reagere på farlige situationer. Systemet er tæt forbundet med sanserne og får indtryk herfra, f.eks fra øjnene, ørerne eller næsen, og det reagerer ud fra disse indtryk. Det er en tilstand, hvor hjernen ikke når at blive aktiveret, og kroppen frigiver bl.a hormonet adrenalin for at øge reaktionstider, skærpe sanserne og booste musklerne. Det er et godt system, der skal bruges ind imellem men ikke et system, der skal være aktiveret for meget, for det slider på kroppen og medfører et øget niveau af kortisol, som er vores stresshormon.

Det parasympatiske nervesystem

Modsat findes det parasympatiske nervesystem, der er designet til at holde kroppens basale funktioner i gang, f.eks fordøjelsen, søvn, regenerering af muskler o.lign. Kroppen ønsker at forblive i denne tilstand, da den så er i ro og ikke slider så hårdt på sig selv.

Overgivelsen til massagen

Det, der sker under en massage, er, at du hengiver dig til massørens nærvær og berøring. Du åbner dig for dig selv, og ideelt er der kun dig selv og massørens hænder/arme til stede i rummet. Du smelter fuldstændig ind i dig selv - ind i dit feminine* jeg. Hvis massøren kan sit fag, vil han eller hun hjælpe dig hen i denne tilstand - en tilstand, som giver dig mulighed for at komme ind i et dybt møde med dig selv. Et møde du måske aldrig har været i før, fordi du aldrig har været i så tæt kontakt med dig selv. Du distancerer dig fra dit alarmberedskab, dit ja og nej og bevæger dig over i en total afslappet og vegeterende tilstand. Med mindre du udsættes for en direkte livstruende adfærd, så forsøger kroppen jo at forblive i den parasympatiske tilstand så længe som muligt. Det betyder, at hvis du langsomt udsættes for noget, som din krop ikke ønsker at være med til, så tager det tid, før dette signal vækker dit alarmsystem og får det kommunikeret ud til omverdenen. Dette kan sagtens tage timer eller dage.

I den andens hænder

Den fulde overgivelse kan sammenlignes med fuld narkose på hospitalet. Der har du ansvar for dit eget liv og dine beslutninger, indtil narkosens virkning begynder. Din hjerne skal overbevises om, at det er ok at overgive dig til denne læge og denne behandling. Hvis du under samtalen med lægen ikke føler dig tryg, hvis du ikke er tryg ved behandlingen eller bare ikke ønsker at blive opereret, så er det dit eget ansvar at sige fra. Dette forhold ændrer sig, når du har fået nålen i hånden, og personalet skruer op for narkosen; så lægger du ansvaret for dit liv over i hænderne på lægen. Du befinder dig i en situation, hvor du ikke længere kan stå til ansvar for, hvad der sker med dig pga. narkosen. Hvis lægen fortsat holder fast på, at du selv skal sige ja og nej under hans eller hendes behandling, bliver du nødt til at være ved bevidsthed, hvilket gør en større operativ behandling umulig, hvorved valget af behandling vil være en langt mere overfladisk og ikke indgribende operation.

På samme måde fungerer et besøg hos tantramassøren. Du har selv ansvar for, om du ønsker denne massage. Det er dit ansvar, om den massør, du har sagt ja til, skal massere dig. Det er dit ansvar at undersøge, om det er den rigtige massør for dig, og det kan gøres ved at mødes med massøren personligt, f.eks til et foredrag, en workshop eller ved at bestille en tid og mærke efter under samtalen. Men så snart du lægger dig klar og overgiver dig til massørens hænder, så fralægger du dig det meste af ansvaret for det, der sker mellem dig og massøren. Du lægger en del af dit liv i massørens hænder.

” Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” Citat K. E. Løgstrup

Dit ja og nej

Den menneskelige krop fungerer således, at man ikke kan være i begge de autonome nervesystemer på samme tid, så hvis du skal forblive i en form for kontakt med dit ja og nej, det sympatiske system, så må det ikke forventes, at du kan give dig helt hen i massagen, du kan ikke give helt slip og overgive dig helt. Du kommer dermed ikke så dybt ned i massagen, hvilket dog stadig kan blive en fantastisk god oplevelse. Man taler også om, at når du modtager en massage giver du dig hen i det feminine*, uanset om du er en mand eller en kvinde, og hvis massøren, der fungerer som det maskuline*, gør sit arbejde godt, så smelter du helt ind i det feminine*. Det feminine* lader sig føre af det maskuline*, ligesom en flod der føres af bredden. Hvis massøren er dygtig, vil han/hun altid være i stand til at få det feminine* til at smelte fuldstændig hen og dermed sige ja til alt! Derfor vil det være således, at hvis du er i stand til at sige nej, har massøren ikke været i stand til at skabe det rum, der skal til, for at du kan åbne dig helt og give dig helt hen til dig selv.

Den forberedende snak

Det er derfor en god ide at få en snak med massøren om grænser og forventninger INDEN massagen går i gang for at undgå, at dine grænser overskrides, mens du er i en tilstand af overgivelse, og for at øge din mulighed til at fremme din evne til at give hjernen fri og lade kroppen overgive sig til massørens behandling. Oplever du så under massagen, at dine grænser flytter sig, kan det være udgangspunkt for en evt. næste massage.

Massørens ansvar

Hvor ligger ansvaret så, for hvad der sker i en massage? Jeg mener, at hvis du lægger dig i hænderne på en massør, så er det dit eget ansvar, indtil du har lagt dig. Derefter har massøren ansvar for, at der ikke sker dig noget, du ikke ønsker, der skal ske. Dette må dog aldrig opfattes som udelukkende massørens skyld, hvis du som klient får en dårlig oplevelse. Måske overhørte du dine egne alarmsignaler, inden du overgav dig til massøren? Hvis du ignorerede dit førstehåndsindtryk, ligger der en stor gave i at erkende det, så du dermed kan blive klogere på, hvilke mønstre du bruger i forhold til dine egne førstehåndsindtryk. Vi skal alle tage ansvar for vores egen opførsel, for andre mennesker uanset køn, og en massage skal ikke gå hen og blive et snigangreb på det modsatte køn. For klienten er det vigtigt at mærke efter og være helt ærlig overfor sig selv og sin intuition, inden man lægger sig i massørens hænder. For massøren er det vigtigt, at han ved, at han holder et hengivent menneske i sine hænder.

Disse tanker

Ønsker du et dybt møde med dig selv, er ovenstående værd at være opmærksom på. Ønsker du i stedet et tæt intimt møde med et andet menneske, er det ikke en massage hos os du skal vælge. I TantraCentret inviteres du ind i det dybe møde med dig selv, hvor du trygt kan overgive dig til massøren, som er bevidst om det ansvar, der ligger i hans hænder.

*: David Deida har beskrevet det maskuline og feminine på så klare måder, at jeg opfordrer til at studere hans bøger, foredrag, mm.


Davinci

Om TantraCentret

Med base i Østjylland, lever vi for at udbrede tantrisk livsfilosofi. Igennem tantramassage, foredrag, workshops, kurser og forløb, kan du fordybe dig mere i tantra fra hjertet.

Let Love flow